Tietosuoja ja Tietoturva

Smartialle on ensisijaisen tärkeää turvata sivuston kävijöiden henkilötiedot ja olemme sitoutuneet huolehtimaan käyttäjien tietosuojan ylläpitämisestä. Henkilötietoja käsitellään Suomen lainsäädännön sekä Smartian tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointilomake
Henkilötietolaki (524/1999) 10, 19 ja 24 §
Päivitetty: 1.5.2018

Rekisterinpitäjä

Smartia Oy (Y-tunnus: 2720364-1)
Kallisenhaara 3, 90400 OULU
Muut yhteystiedot Puhelin: 010 574 5500

 

Rekisterin nimi

Smartia Oy Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterien tarkoituksena on:

  • Kerätä tietoa asiakassuhteiden hoitamista, myyntiä, markkinointia ja liiketoiminnan kehittämistä varten.
  • Smartia Oy:n omistaman www-sivun (smartia.fi ja smartiaremontit.fi) ylläpito sekä sivujen kautta tai muulla tavoin tarjottujen tuotteiden, palveluiden, työnhaun tai kilpailujen toteuttaminen
  • asiakkaan tunnistaminen sekä tietoturvasta huolehtiminen

Rekisterin tietosisältö

Smartia Oy kerää mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

  • Tekniset tiedot eli evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä Smartia Oy:n www-sivuilla sekä näihin liittyvät kirjautumistiedot, joilla tunnistetaan käyttäjän sijainti, aika ja käyttötottumukset
  • Asiakkaan toimittamat tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot, joita tarvitaan mm.  tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen.
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten asiakkaan toiveet ja tilaustiedot sekä muut sivuihin ja niiden kautta tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot.
  • tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvä taloudellinen käyttäjäinformaatio

Säännönmukaiset tiedonlähteet

  • Smartia Oy:n evästeiden avulla keräämät tiedot tai lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla sivujen käyttöä
  • Asiakkaan luovuttamat tiedot kuten yleiset asiakas- ja tilaustiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa Smartia Oy: yhteistyökumppaneille esim. markkinointitutkimuksen tekemiseen. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmässä pidettävät aineistot on suojattu fyysisesti ja ohjelmallisesti useilla eri keinoilla: 

Laitteistot pidetään turvallisissa tiloissa ja niiden ylläpidossa noudatetaan korkeaa turvatasoa. 
Asiaton pääsy laitteistojen käyttöjärjestelmiin päätteeltä tai tietoverkon kautta on ehkäisty useilla tietoturvatekniikoilla, menetelmillä ja toimintatavoilla kuten palomuurit, ohjelmalliset suojaukset, käytön rajoittaminen ja valvonta. 
Asiaton pääsy käyttäjärekisteriin ja sen tietokantoihin on estetty kryptografisesti riittävän vahvoilla, säännöllisesti vaihdettavilla ja vain välttämättömien henkilöiden tiedossa olevilla tunnisteilla. 

Rekisteritietojen päivitysoikeus on vain asianomaisilla rekisterinpitäjän edustajilla ja kaikilla käyttäjillä omiin tietoihinsa. Päivitykseen tarvitaan tätä varten annetut tunnisteet ja valtuudet. Asiakasrekisteriin ei kuulu manuaalisia aineistoja.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Smartia Oy:lle kohdassa kaksi mainituin yhteystiedoin.

Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Smartia Oy:lle kohdassa kaksi mainituin yhteystiedoin.

Evästeet

Käyttäjän tietokoneelle voidaan ajoittain asettaa evästeitä, jotka tehostavat verkkosivujen toimintaa ja käyttäjälle tarjottuja Smartian palveluita. Smartia tunnistaa käyttäjän evästeen perusteella.

Evästeitä käytetään yleisesti eri verkkosivuilla. Useimmissa selaimissa uusien evästeiden tallennus voidaan estää tai selain voidaan asettaa ilmoittamaan, että verkkosivu yrittää tallentaa evästeen. Huomioi, että evästeiden estäminen voi heikentää verkkosivun tai palvelun toimintaa.

Muut ehdot

Verkkosivuilla voi olla linkkejä muille verkkosivuille. Smartia ei vastaa muiden verkkosivujen sisällöstä tai turvallisuudesta.

2016 Smartia Oy