Takuuehdot

Smartia Oy myöntää kaikille myymilleen tuotteilleen normaalit takuut. Myymissämme tuotteissa noudatamme tavarantoimittajien antamia takuuehtoja. Oman maahantuontimme tuotteilla on olemassa normaalit takuut. Ohessa ovat  takuuehdot Smartia Oy:n maahantuomille moottoriajoneuvoille.

TAKUUEHDOT:

Smartia Oy myöntää maahantuomilleen tuotteille näiden takuuehtojen mukaisen rajoitetun takuun.

1.LAAJUUS JA VOIMASSAOLO:

Maahantuojan takuu kattaa valmistus-, materiaali-, ja kokoonpanovirheet maahantuomilleen tuotteille. Maahantuoja myöntää takuun vain maahantuomilleen tuotteille. Takuu ei ulotu muiden valmistamien tai maahantuomien tuotteiden käyttöön Smartia Oy:n maahantuomissa laitteissa.

Tämä takuu on voimassa Suomessa ja koskee 1.1.2005 jälkeen toimitettuja laitteita.

2. TAKUUN SISÄLTÖ JA ALKAMINEN:

Valintansa mukaan maahantuoja veloituksetta vaihtaa tai korjaa virheellisen takuunalaisen tuotteen. Takuun perusteella ei korvata kuljetuskustannuksia, vuokrauskuluja, aiheutuneesta haitasta johtuneita kuluja, eikä muitakaan välillisiä tai välittömiä kustannuksia tai vahinkoja. Tämä takuu kattaa seuraavat Smartia Oy:n maahantuomat laitteet seuraavin takuuajoin:

 • Moottoripyörät, mopot, skootterit: takuuaika 12 kk tai 4000 km
 • Alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet, akku, alkuperäisasennus tai varaosa, stefat, tiivisteet, yms.: takuuaika 3 kk.
 • Moottoripyörät ja mopot kilpailukäytössä: ei takuuta.

 

Takuu katsotaan alkaneeksi siitä päivästä, kun maahantuoja tai jälleenmyyjä luovuttaa laitteen kuluttajalle. Talviseisonta, tuotteen vaihtaminen uuteen tai vähäinen käyttö eivät pidennä takuuaikaa.

3. TAKUUTODISTUS:

Maahantuoja suorittaa ajoneuvolle luovutushuollon. Suoritetusta luovutushuollosta maahantuoja toimittaa asiakirjan, josta yksi kappale jää asiakkaalle.

Tämä asiakirja toimii takuutodistuksena ja on takuutapauksessa esitettävä maahantuojalle tai korjausta suorittavalle korjaamolle. Alkuperäisten varaosien tai tarvikkeiden takuutapauksessa ostokuitti toimii takuutodistuksena ja takuu alkaa ostokuitin päivämäärästä.

4. TAKUUKORJAUKSET:

Ilmoitus tavarassa / laitteessa olevasta virheestä / vauriosta on tehtävä ensisijaisesti myyjäliikkeeseen. Myyjäliike on ensisijaisesti velvollinen suorittamaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Mikäli virheilmoitusta ei voida tehdä myyjäliikkeeseen kohtuuttoman matkan tai muun syyn takia, tehdään virheilmoitus lähimpään huoltoliikkeeseen, jonne laite myös toimitetaan huoltoon. Takuunalaiset korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuuttama huoltoliike. Poikkeuksen tähän voi antaa ainoastaan huoltopäällikkö. Virheilmoitus on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa. Virheen / vaurion kuuluminen takuun piiriin ratkaistaan maahantuojan tai tämän valtuuttaman jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen suorittaman osien tarkastuksen yhteydessä. Maahantuoja voi pyytää osia tutkimuksiinsa ennen takuuasian lopullista ratkaisemista.

5. TAKUUN RAJOITUKSET:

Takuu ei korvaa normaalia kulumista, asianmukaisen huollon puutteesta tai muusta tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita.

Renkaat, polttimot, sulakkeet, jarrupalat, jarrulevyt, suodattimet, sytytystulpat, toisiovedon ketjut ja rattaat, variaattorijärjestelmän liukupalat, painot ja holkit kuuluvat takuunpiiriin, mikäli niissä todetaan valmistusvirhe, josta vaurio aiheutuu.

Seuraavat tilanteet aiheuttavat takuun raukeamisen välittömästi:

 • Sisäänajojakson sekä käyttöohjekirjan mukaisten käyttäjän suorittamien huoltotoimien, talvisäilytyksen ja määräaikaishuoltojen laiminlyönnit. Suoritetut määräaikaishuollot kirjataan käyttöohjekirjaan. Kaikenlainen korroosio maalipinnoilla katsotaan aiheutuvan riittämättömästä tai vastaisesta puhdistamisesta.
 • Virheellisen polttoaineen, voiteluöljyn, sytytystulppien tai muiden vastaavien ei suositusten mukaisten aineiden / osien käyttö.
 • Onnettomuudesta johtuva laajamittainen kolarikorjaus
 • Osien muuttaminen tai poistaminen (esim. pakoputkiston ja äänenvaimentimien muuttaminen tai vaihtaminen) taikka moottoritehon muuttaminen, ellei toimenpide ole maahantuojan suosittelema.
 • Kaikenlainen kilpailukäyttö
 • Moottorin irrottaminen toisessa laitteessa käyttöä varten.

6. KULUTTAJASUOJASÄÄNNÖKSET

Maahantuoja ottaa huomioon kuluttajasuojalain asettamat minimivaatimukset kuluttajansuojasta, eikä tämä takuu vähennä lain asettamia kuluttajan oikeuksia.

 

 

SMARTIA OY / VARAOSA TAKUU / TAKUUEHDOT:

Smartia Oy myöntää maahantuomalleen tuotteelle näiden takuuehtojen mukaisen rajoitetun takuun.

1.LAAJUUS JA VOIMASSAOLO:

Takuu kattaa valmistus-, materiaali-, ja kokoonpanovirheet maahantuomilleen tuotteilleen. Maahantuoja myöntää takuun vain maahantuomilleen tuotteille, eikä takaa muiden valmistamien / maahantuomien tuotteiden oikeaa toimintaa käytettäessä niitä Smartia Oy:n maahantuomissa laitteissa tai etteivät muiden valmistavat tai maahantuodut tuotteet vaurioita laitetta.

Tämä takuu on voimassa Suomessa ja koskee 1.1.2005 toimitettuja laitteita.

2. TAKUUNSISÄLTÖ JA ALKAMINEN:

Valintansa mukaan maahantuoja veloituksetta vaihtaa tai korjaa virheellisen takuun alaisen osan. Takuun perusteella ei korvata kuljetuskustannuksia, vuokrauskuluja, työkuluja, aiheutuneesta haitasta johtuneita kuluja, eikä muitakaan välillisiä tai välittömiä kustannuksia tai vahinkoja. Tämä takuu kattaa seuraat Smartia Oy:n maahantuomat laitteet, seuraavin takuuajoin:

 • Krossit, mönkijät: varaosatakuu 3 kk:ta
 • Alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet, akku, alkuperäisasennus tai varaosa, stefat, tiivisteet, yms, takuuaika 3 kk.
 • Moottoripyörät ja mopot kilpailukäytössä; ei takuuta.

Takuu katsotaan alkaneeksi siitä päivästä, kun maahantuoja tai jälleenmyyjä luovuttaa laitteen kuluttajalle. Talviseisonta tai vähäinen käyttö eivät pidennä takuuaikaa.

3. TAKUUTODISTUS:

Ostokuitti tai ostotilaus toimii takuutodistuksena ja on takuutapauksessa esitettävä maahantuojalle. Alkuperäisten varaosien tai tarvikkeiden takuutapauksessa ostokuitti toimii takuutodistuksena ja takuu alkaa ostokuitin päivämäärästä.

4. TAKUUKORJAUKSET:

Ilmoitus tavarassa / laitteessa olevasta virheestä / vauriosta on tehtävä ensisijaisesti myyjäliikkeeseen. Myyjäliike on ensisijaisesti velvollinen suorittamaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Mikäli virheilmoitusta ei voida tehdä myyjäliikkeeseen kohtuuttoman matkan, tms syyn takia, tehdään virheilmoitus lähimpään huoltoliikkeeseen, jonne laite myös toimitetaan huoltoon. Virheilmoitus on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa. Virheen / vaurion kuuluminen takuun piiriin ratkaistaan maahantuojan tai tämän valtuuttaman jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen suorittaman osien tarkastuksen yhteydessä. Maahantuoja voi pyytää osia tutkimuksiinsa ennen takuuasian lopullista ratkaisemista.

5. TAKUUN RAJOITUKSET:

Takuu ei korvaa normaalia kulumista, asianmukaisen huollon puutteesta tai muusta tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita.

Renkaat, polttimot, sulakkeet, jarrupalat, jarrulevyt, suodattimet, sytytystulpat, toisiovedon ketjut ja rattaat, variaattorijärjestelmän liukupalat, painot ja holkit kuuluvat takuunpiiriin, mikäli niissä todetaan valmistusvirhe, josta vaurio aiheutuu.

Seuraavat tilanteet aiheuttavat takuun raukeamisen välittömästi:

 • Sisäänajojakson sekä käyttöohjekirjan mukaisten käyttäjän suorittamien huoltotoimien, talvisäilytyksen ja määräaikaishuoltojen laiminlyönnit. Suoritetut määräaikaishuollot kirjataan käyttöohjekirjaan. Kaikenlainen korroosio maalipinnoilla katsotaan aiheutuvan riittämättömästä tai vastaisesta puhdistamisesta.
 • Virheellisen polttoaineen, voiteluöljyn, sytytystulppien tai muiden vastaavien ei suositusten mukaisten aineiden / osien käyttö.
 • Onnettomuudesta johtuva laajamittainen kolarikorjaus
 • Osien muuttaminen tai poistaminen (esim. pakoputkiston ja äänenvaimentimien muuttaminen tai vaihtaminen) taikka moottoritehon muuttaminen, ellei toimenpide ole maahantuojan suosittelema.
 • Kaikenlainen kilpailukäyttö
 • Moottorin irrottaminen toisessa laitteessa käyttöä varten.

6. KULUTTAJASUOJASÄÄNNÖKSET

Maahantuoja ottaa huomioon kuluttajasuojalain asettamat minimivaatimukset kuluttajansuojasta, eikä tämä takuu vähennä lain asettamia kuluttajan oikeuksia.

 

 

2016 Smartia Oy